Χώρα Αμοργού

Υδρα Απρίλιος 2006

Τέλος εποχής

Γαλαξίδι Αύγουστος 2004

Πάντα γυρίζουμε στον τόπο του εγκλήματος…
Οι μνήμες θα μας γυρίζουνε… θέλουμε δεν θέλουμε
Αξίζει νομίζω!
‘Οταν υπάρχουν δε δυνατές ρίζες, ένας λόγος παραπάνω