Γαλαξίδι Αύγουστος 2004

Πάντα γυρίζουμε στον τόπο του εγκλήματος…
Οι μνήμες θα μας γυρίζουνε… θέλουμε δεν θέλουμε
Αξίζει νομίζω!
‘Οταν υπάρχουν δε δυνατές ρίζες, ένας λόγος παραπάνω